boekjes2Door Werkgroep Shalom zijn twee meditatieve geschenkboekjes uitgegeven. De boekjes zijn bedoeld als bemoediging en troost voor iedereen die in zorgen, ziekte, rouw of andere moeilijke omstandigheden verkeert. Ze zijn bijzonder geschikt om cadeau te geven.  

Vreest niet    

Uitgegeven in 2006. De vierde druk (2017) is nu verkrijgbaar. Prijs: €9,95 incl. verzendkosten.

Het boekje bevat 15 meditaties over thema's als teleurstelling,

overgave, Abraham, onverhoorde gebeden en heilrijk verwachten.

De meditaties zijn geschreven door onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten:

Ds. G.J. van Aalst           Ds. J.J. Tanis 

Ds. W. Harinck               Ds. L. Terlouw

Ds. B. van der Heiden   Ds. D.W. Tuinier

Ds. J.S. van der Net       Ds. J.W. Verweij

Bij elke meditatie is een passend gedicht geplaatst.

Freek Verwijs voorzag de bundel van passende illustraties.

 

Weest in geen ding bezorgd (uitverkocht) 

Uitgegeven in 2009.

Het boekje bevat 14 meditaties over thema’s als eenzaamheid, verdriet, hoop, overgave, strijd en verwachting. 

De meditaties zijn geschreven door onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten:

Ds. G.J. van Aalst         Ds. G.J.N. Moens 

Ds. G.J. Baan                Ds. J.S. van der Net 

Ds. J. Driessen             Ds. L. Terlouw

Ds. W. Harinck             Ds. D.W. Tuinier

Bij elke meditatie is een passend gedicht geplaatst.       

Tekenaar en schilder Wim van de Wege voorzag de bundel van passende illustraties.

 

Het boekje is te bestellen via S. de Muijnck:
06-13024213 of d.m.v het contactformulier.