shalom stromen30Kennismaking Werkgroep Shalom

Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde en barmhartigheid biedt Werkgroep Shalom naastenhulp aan mensen die ten gevolge van psychiatrische of psychosociale problemen eenzaam zijn of in een sociaal isolement terecht zijn gekomen.   

Werkgroep Shalom bestaat uit vrijwilligers waarop een beroep kan worden gedaan voor bezoek, als bezoekadres, of voor andere sociale activiteiten. De hulp wordt geboden bij opname in een psychiatrische instelling maar onder bepaalde voorwaarden ook in de thuissituatie.

Onze vrijwilligers zijn deskundig op het gebied van omgaan met psychosociale en psychiatrische problematiek door middel van de toerusting en training die ze via de werkgroep hebben gekregen.

Werkgroep Shalom is onderdeel van de Stichting tot Hulpverlening van de Gereformeerde Gemeenten in de Particuliere Synode Zuid. Deze stichting heeft ook een pastoraal werker in dienst voor pastorale hulp.

Ons werkgebied is de provincie Zeeland en omvat de regio’s Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Tholen en Walcheren.

Pastorale hulp  

Werkgroep Shalom biedt met het bezoekwerk sociale hulp.

Daarnaast kan onder bepaalde voorwaarden voor pastorale hulp een beroep worden gedaan op de Stichting tot Hulpverlening in de Particuliere Synode Zuid van de Gereformeerde Gemeenten. Deze Stichting richt zich op de pastorale begeleiding van gemeenteleden met problemen van psychische aard. De Stichting heeft hiervoor een pastoraal werker in dienst, de heer G. van Veldhuisen. 

(www.stichtinghulpverlening.nl)

 

Giften: NL65 INGB 0104 9083 27 t.n.v. A.J.C. Eikelboom, onder vermelding van het feit dat het een gift aan Werkgroep Shalom betreft.