shalom vlinder verloopWerkgroep Shalom is een vrijwilligersorganisatie die in 1999 is opgericht. Onze werkgroep is ontstaan toen bleek dat mensen die in een psychiatrisch ziekenhuis verbleven in een ernstig sociaal isolement terecht kwamen. We werken met vrijwilligers die voor omgaan met psychische nood zijn toegerust.

De doelstelling van onze werkgroep is om sociaal isolement ten gevolge van psychiatrische of psychosociale problematiek te voorkomen of te verminderen.

Vanaf 2000 zijn we met bezoekwerk begonnen in ‘Emergis’ , een GGZ-instelling te Goes. De daaropvolgende jaren is ons bezoekwerk uitgebreid met bezoeken aan mensen die Begeleid Zelfstandig Wonen.

Ook is bezoekwerk in de thuissituatie mogelijk wanneer mensen ambulante psychologische of psychiatrische hulpverlening hebben en er sprake is van isolement of een dreigend isolement.

Door de werkgroep zijn twee meditatieve geschenkboekjes uitgegeven. Meer informatie kunt u vinden op de pagina uitgaven.

Er is door Werkgroep Shalom een toerustingscursus georganiseerd voor mensen die handvatten willen voor het omgaan met psychische nood. Meer informatie kunt u vinden op de pagina cursus.

Voor meer informatie over de werkgroep kunt u contact opnemen.