Aanmelden toerustingscursus

Werkgroep Shalom biedt een toerustingscursus aan 'Omgaan met psychische nood'.

Doel

Het doel van de cursus is toerusting voor bezoekwerk of het bieden van ondersteuning, aan mensen met psychische problemen of in situaties van rouw en verlies. Ook bij ambtelijk bezoekwerk kan de cursus praktische ondersteuning bieden.

Inhoud

De cursus is vooral praktisch. Naast informatie over psychische problemen, rouw en verliesverwerking, worden er veel praktische handvatten aangereikt.

Het cursusprogramma werd afgestemd met GGZ-instelling Eleos en Stichting De Vuchtheuvel.

De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan de orde:

  1. Introductie: naastenhulp als Bijbelse opdracht; kennismaking: vrijwilligersidentiteit
  2. Stemmingsstoornissen, o.a. depressie
  3. Psychische problemen, o.a. schizofrenie
  4. Persoonlijkheidsstoornissen
  5. Psychische hygiëne, (af)grenzen
  6. Huiselijk geweld, (seksueel) misbruik
  7. Communicatie
  8. Rouw en verliesverwerking
  9. Afronding cursus
Cursusleiders
Meerdere (meer informatie volgt)
Periode
De cursus is verdeeld over 9 cursusavonden in het voorjaar (maart, april, mei) en najaar (september, oktober, november) van 2024
Cursusplaats
Kapelle
Kosten
€175 p.p. (of €150 p.p. voor wie samen met iemand anders opgeeft)

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt de cursist een certificaat als niet meer dan één avond is verzuimd.

Meer informatie over de cursus is op te vragen bij de cursuscoördinator (contact), of 06-34234534 (telefoon).

Aanbeveling cursus

De psychische nood neemt in onze samenleving voortdurend toe, ook binnen de kerken. Stichting De Vluchtheuvel heeft er iedere dag mee te maken. Het is een zegen dat er, naast de hulpverlening, ook aandacht is voor het omgaan met psychische problemen. Zo ook vanuit de Werkgroep Shalom. De cursus 'Omgaan met psychische nood' biedt veel inhoudelijke informatie en praktische toerusting voor het ondersteunen van mensen met psychische problemen. Van harte aanbevolen!

vluchtheuvel logoH. van Groningen, directeur De Vluchtheuvel