shalom roodborstVoor vrijwilligers is het van belang dat ze enige affiniteit hebben met de doelgroep. Voorafgaand aan het bezoekwerk wordt van vrijwilligers gevraagd een toerustingscursus te volgen. Na afloop van deze cursus wordt gekeken of dit vrijwilligerswerk is wat de betreffende persoon voor ogen had en of het bij hem of haar past.

Twee keer per jaar is er een vrijwilligersbijeenkomst voor verdere deskundigheidsbevordering en voor het uitwisselen van ervaringen. Deze bijeenkomsten zijn voor de vrijwilligers verplicht, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn waardoor dit niet mogelijk is.

De vrijwilligers dienen lid te zijn van de Gereformeerde Gemeenten.

Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator: 06-34234534 of d.m.v. het contactformulier.