shalom schip3Er kan een beroep gedaan worden op de werkgroep voor bezoek, als er sprake is van eenzaamheid of isolement ten gevolge van psychosociale of psychiatrische problemen. Onze vrijwilligers zijn beschikbaar voor bezoek of andere sociale activiteiten.

Bezoekwerk

De frequentie en bezoektijden zijn afhankelijk van de behoefte van de cliënt en de mogelijkheden van de vrijwilliger. Bij het bezoek wordt rekening gehouden met wensen van de cliënt. Dat kan zijn: samen praten, koffie drinken, samen koken of knutselen. De bezoeken zijn meestal kort, vanwege de psychische beperkingen van de cliënten.

Andere sociale activiteiten   

Fietsen, wandelen, winkelen of een dagje uit met een vrijwilliger.

Voor het aanmelden van een hulpvraag kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator: 06-34234534 of d.m.v. het contactformulier.